Afholdte arrangementer

12. marts 2019: Generalforsamling i Værksted 1

 

26. oktober 2018: 25 års Jubilæumsfest i visionshuset på eternitten

Et par billeder fra jubilæumsfesten mens de fleste stadig var ædru

4. september: Genbrugspladsen over bækken

Hyggelig og interessant sensommeraften på genbrugspladsen. Vi var hele pladsen rundt og der blev fortalt grundigt, passioneret og energisk om affaldshåndtering af vores 3 guider. Alle fik svar på en masse spørgsmål og vi blev klogere på hvordan vi genanvender.

23. Juni 2018: Sankt Hans på Vandbakken

2 Hekse, bagte snobrød og godt vejr. Sankt Hans arrangementet var blevet lidt opgraderet med snobrødbagning, sumobrydning og promillehockey og det tiltrak en god skare. Rådmand Mads Duedahl holdt en fin tale inden bålet blev tændt. Bestyrelsen takker for det store fremmøde og de fine tilbagemeldinger.

 

20. marts 2018: Generalforsamling

Vellykket generalforsamling i går. Bestyrelsen takker medlemmerne for gode inputs og ikke mindst hyggeligt samværd. Vi glæder os til årets arrangementer.

23. juni 2017: Sankt Hans fest på Vandværksbakken.

Program:

  • 19.00 åbnes der for salg af øl og vand til de sædvanlige billige “Frydendal” priser.
  • 20.30 Båltale: årets båltaler er Karsten Hansen aka. Karsten Kortbuks aka. Naturkarsten
  • Herefter tændes bålet, midsommervisen synges og heksen flyver til Bloksbjerg.

Bestyrelsen håber på bedre vejr end 2016 og et stærkt fremmøde.

14.marts 2017: GENERALFORSAMLING i Beboerforeningen

Tirsdag den 14. marts kl. 19.00

Hos Poul Larsen, Gl Gugvej 59

Beboerforeningen er vært ved en let bespisning

 

1. August 2016: Rundvisning på AALBORG PORTLAND

Tirsdag den 23.august er der rundvisning på Aalborg Portland

Vi mødes ved Fandanko kl. 18.30, hvorfra vi køres i bus til Aalborg Portland.

Vi starter med film, info og kaffe + kage, hvorefter vi køres rundt på Aalborg Portlands fabrik og kridtgrav.

Noget af rundvisningen vil foregå til fods, så husk fornuftigt fodtøj.

Pris 50 kr. pr. person, ikke-medlemmer 100 kr. Alder min. 15 år.

Tilmelding senest 15/8 til Bent Ole Borup, tlf. 9816 4660, mail: joan-bob@stofanet.dk, eller til Laila

Kristensen, tlf. 9816 4604, mail: lailagk55@gmail.com.

OBS max. 45 deltagere, så skynd jer at tilmelde.

15.marts 2016: GENERALFORSAMLING i Beboerforeningen

kl 19.00 hos Tegnestuen 3D, Gl. Gugvej 55

Beboerforeningen er vært ved en let bespisning

1. juni 2016: Sankt Hans aften

Torsdag d. 23. Juni på Vandbakken

Årets taler bliver Karsten Hansen a.k.a. Karsten kortbuks/ Naturkarsten, som vil leverer talen kl 20.30.

Der vil som altid være øl og vand til meget rimelige priser